header
4.png4.png0.png7.png2.png
วันนี้21
เมื่อวาน12
สัปดาห์นี้33
เดือนนี้629
ทั้งหมด44072

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 18.204.227.117
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

2
ออนไลน์

วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563 13:23

เรื่อง กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

logo


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
เรื่อง กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


    องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ จึงขอประกาศให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพทุกคนได้ทราบโดยทั่วกันว่า องค์กรบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพทุกวันที่ ๑ ของเดือน หากเดือนใดตรงกับวันหยุดราชการก็เลื่อนไปจ่ายในวันถัดไปของวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบเป็นเเดือนๆ ไป 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่นี้     

เรื่อง กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140