header
4.png1.png1.png9.png5.png
วันนี้1
เมื่อวาน6
สัปดาห์นี้49
เดือนนี้159
ทั้งหมด41195

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 18.208.159.25
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันเสาร์, 19 ตุลาคม 2562 01:45

เรื่อง กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

logo


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
เรื่อง กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


    องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ จึงขอประกาศให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพทุกคนได้ทราบโดยทั่วกันว่า องค์กรบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพทุกวันที่ ๑ ของเดือน หากเดือนใดตรงกับวันหยุดราชการก็เลื่อนไปจ่ายในวันถัดไปของวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบเป็นเเดือนๆ ไป 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่นี้     

เรื่อง กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140