header
5.png7.png2.png8.png3.png
วันนี้29
เมื่อวาน69
สัปดาห์นี้279
เดือนนี้1210
ทั้งหมด57283

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.215.22.151
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันศุกร์, 23 เมษายน 2564 09:42

ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ

logo

   ระบบเศรษฐกิจ   
  การเกษตร  
    ประชากรในตำบลกันทรารมย์ ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยทำนาเป็นส่วนใหญ่
ทำนา ปีละ 1 ครั้ง เป็นนาปีประเภทนาดำ นาหว่าน โดยอาศัยน้ำจากธรรมชาติ ได้แก่ น้ำฝนเป็นหลัก
ส่วนอีกร้อยละ 15 ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ และอื่นๆ
     
  การประมง (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีการประมง)
     
  การปศุศัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด
โค สุกร กระบือ จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ ดังนี้
     โค 45.5 ตัว      กระบือ 125 ตัว     สุกร 60 ตัว
     เป็ด 521 ตัว     ไก่ 115 ตัว          อื่นๆ 815 ตัว

 

  การบริการ   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีการให้  
         
         
  การท่องเที่ยว   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น 
การจัดงานประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ
   อุตสาหกรรม      
      โรงสีข้าวขนาดเล็ก 15 แห่ง  
         
      โรงสีข้าวขนาดใหญ่ 1 แห่ง  

 

  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ       
    ธนาคาร - แห่ง    
    สถานีบริการน้ำมัน 6 แห่ง    
    บริษัท - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - แห่ง    
    ห้างหุ้นส่วนจำกัด - แห่ง ตลาดสด - แห่ง    
    ร้านค้าต่างๆ 47 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ - แห่ง    
         
  กลุ่มอาชีพจำนวน 2 กลุ่ม 1. กลุ่มผลิตปุ๋ย    
    2. กลุ่มผ้าไหม    
         

 

 

ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140