header
4.png5.png0.png8.png4.png
วันนี้38
เมื่อวาน67
สัปดาห์นี้105
เดือนนี้331
ทั้งหมด45084

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 34.229.119.29
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563 14:54

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564

104632227logoอบต.1

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 

 

 

 

ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140