header
5.png4.png2.png1.png5.png
วันนี้0
เมื่อวาน37
สัปดาห์นี้107
เดือนนี้107
ทั้งหมด54215

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.231.102.4
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันพฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2564 01:35

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564

104632227logoอบต.1

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 

 

 

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140