header
top
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
4.png5.png0.png8.png4.png
วันนี้38
เมื่อวาน67
สัปดาห์นี้105
เดือนนี้331
ทั้งหมด45084

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 34.229.119.29
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563 14:52

news1

แบบร้องเรียน พนักงาน / เจ้าหน้าที่ ของ อ…

แบบร้องเรียน พนักงาน / เจ้าหน้าที่ ของ อบต.กันทรารมย์ กรณีการประพฤติมิชอบ / การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ / การกระทำทุจริต https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXk5JCQpGeQUi8wHYMgA-MlMOXStcxmY7382TpfyTk5gNlfQ/viewform

อ่านต่อ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเร…

   ดาวน์โหลดเอกสาร คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

อ่านต่อ

ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่…

ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง

อ่านต่อ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์  ----------------------

อ่านต่อ

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่…

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะทางตำแหน่ง ----------------------

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบในการแข่งขันแต่งตั้ง…

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบในการแข่งขันแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (เพิ่มเติม)สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์  ----------------------

อ่านต่อ

แก้ไขประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุ…

แก้ไขประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ------------------------------------

อ่านต่อ

top news2

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   แผนการจัดจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำตุลาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน  2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม  2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม  2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม  2563   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม  2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม  2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน  2562    

อ่านต่อ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 5 - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 - บ้านโคกโพน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกโพน หมู่ที่ 3

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกโพน หมู่ที่ 3

อ่านต่อ

เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนด วันเวลา การตรวจรับงานจ้างโครงกา…

เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนด วันเวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 5 (สายที่ 1 สายที่ 2 และสายที่ 3)

อ่านต่อ

เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนด วันเวลา การตรวจรับงานจ้างโครงกา…

เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนด วันเวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโพนใหญ่ หมู่ที่ 11 (สายที่ 1 สายที่ 2 และสายที่ 3)

อ่านต่อ

เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนด วันเวลา การตรวจรับงานจ้างโครงกา…

เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนด วันเวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านลุมพุก หมู่ที่ 10 (สายที่2)

อ่านต่อ

top price122

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต ภา…

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 5 (สายที่ 1 สายที่ 2 และสายที่ 3) (รายละเอียดตามใบปริมาณงานและราคาที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต ภา…

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้านโพนใหญ่ หมู่ที่ 11 (สายที่ 1 สายที่ 2 และสายที่ 3) (รายละเอียดตามใบปริมาณงานและราคาที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายใ…

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านลุมพุก หมู่ที่ 10 ถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 42.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 260.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามใบปริมาณงานและราคา ที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

top act

top board

  • ไม่มีกระทู้แสดง

top doc

ผู้บริหาร

K2
นางชุมรัก  ศิริรัตน์มานะวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
โทร.0898464585

ปลัด อบต.

p
นางสาวลัดดาวัลย์ บุญรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
โทร.0828643706

 
ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์
ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140